12 อาชีพที่ไม่ตกงาน อาชีพที่เรียนไปไม่ตกงาน ที่คุณควรรู้ Pantip

0
1210
อาชีพที่ไม่ตกงาน
หางานทำ

12 อาชีพที่ไม่ตกงาน อาชีพที่เรียนไปไม่ตกงาน ที่คุณควรรู้ Pantip

12 อาชีพที่ไม่ตกงาน อาชีพที่เรียนไปไม่ตกงาน ที่คุณควรรู้ Pantip ในยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของเรา อาชีพใหม่ๆก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย พัฒนาการของโลกที่ไม่หยุดนิ่งจึงทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่เข้ามาทำงานในด้านต่างๆอยู่เสมอ

จึงขอแนะนำอาชีพที่มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการจ้างงานสูงมากขึ้น และเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้น เพื่อการตัดสินใจในการเลือกอาชีพของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนสังคมและร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป


Website : www.หางานทํา.com/อาชีพที่ไม่ตกงาน

1.อาชีพเกษตรกร

อาชีพที่ไม่ตกงาน

เกษตรกรยุคใหม่จะมีการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตร และเป็นการทำการเกษตรเพื่อการตลาด เพื่อการขาย เกษตรกรยุคใหม่จะก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

2.อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการทํางานออนไลน์

ในยุคที่ข้อมูลเป็นทรัพย์อันมีค่า ทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อมูลของแต่ละบุคคล นักวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด

เพื่อนำความรู้ต่างๆจากข้อมูลมาคาดการณ์ความเป็นไปได้ต่างๆในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้หรือการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

3.อาชีพนักจิตวิทยาบำบัด

งานออนไลน์ดีๆ

การต้องใช้ชีวิตท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากขึ้นทั้งปัญหาสังคมที่เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตสร้างความเครียดและความกดดันให้กับหลายๆคน

จนต้องหันไปพึ่งพานักจิตบำบัดเพื่อขอคำปรึกษามากขึ้น อาชีพนี้จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะมาแรงในอนาคต

4.อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจ

ออนไลน์หางาน

นี่เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆ ได้นำเสนอแนวคิดของตนเองออกมาเป็นสินค้าและบริการที่ยังไม่เคยมีใครได้ทำมาก่อน ขอแค่มีไอเดียเจ๋งๆคุณก็สามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆเป็นของตัวเองได้

5.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา

งานออนไลน์

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา การใช้ถ้อยคำต่างๆทั้งการพูดการเขียนจะมีความสำคัญในอนาคตมากขึ้น เพราะนอกจะมีการร่วมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นแล้ว

ในยุดที่เรียกว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความลงBlog หรือเว็บไซด์ต่างๆ การเขียนรีวิวโฆษณาสินค้าต่างๆ ก็จะมีบทบาทมากขึ้น

6.อาชีพโปรแกรมเมอร์

งานออนไลน์ได้รายได้เสริม

อาชีพโปรแกรมเมอร์ ผู้สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เพราะตลาดไอทีมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก

ตลาดคอมพิวเตอร์ยังเปิดรับนักโปรแกรมเมอร์หน้าใหม่อีกจำนวนมาก ขอเพียงพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอค่าตอบแทนสูงแน่นอน

7.อาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ความสวยความงาม

งานอดิเรกสร้างรายได้

ในปัจจุบันความสำคัญเรื่องรูปลักษณ์ความสวยความงามรวมถึงการมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจ จะเห็นได้ว่าหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากธุรกิจด้านการบำรุงผิวพรรณซึ่งยังคงได้รับความนิยมแล้ว ยังมีกระแสการดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีและมีรูปร่างสวยงาม เช่นกระแสนิยมการรับประทานอาหารคลีน การเล่นโยคะ เข้าฟิตเนส การออกกำลังกายแบบ Aerial exercise เป็นต้น

8.อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี

งานอดิเรกสร้างรายได้

เนื่องจากกระแสการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้น จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการหันมาใช้สารเคมีที่ผลิตจากธรรมชาติกันมากขึ้น

อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมีจึงมีความสำคัญต่อการคิดค้นและพัฒนาสารเคมีจากธรรมชาติดังกล่าว

9.อาชีพที่ไม่ตกงาน Pantip อาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

อาชีพที่ไม่ตกงาน Pantip

อาชีพที่ไม่ตกงาน Pantip เนื่องจากในปัจจุบันประชากรโลกมีการใช้พลังงานอย่างมากมาย จนเกิดผลตามมาคือปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกที่ส่งผลไปในทางลบ เกิดความไม่สมดุลของสภาวะแวดล้อม จนเกิดภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้น

หลายประเทศจึงให้ความสนใจปัญหาสภาพแวดล้อมกันอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้มีการศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น จึงทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การหาพลังงานมาทดแทน จะมีความสำคัญต่อไปในอนาคต

10.อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ และนักกฎหมายระหว่างประเทศ

งานทางเน็ต

การติดต่อทำธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงอาจเกิดปัญหาต่างๆตามมา อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ และนักกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการเข้ามาช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดมีขึ้น

11.อาชีพนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจต้นทุนต่ำ

เนื่องจากมีกระแสความตื่นตัวในเรื่องผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายฝ่ายมีความเอาจริงจังที่จะทำให้ธุรกิจการค้าของตนเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

อย่างเช่นการเกิดแนวคิดธุรกิจแบบยั่งยืนหรือธุรกิจสีเขียวต่างๆนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต

เดี๋ยวก่อนอาชีพที่หางานง่ายไม่ตกงานยังไม่หมด!

12.อาชีพนักวิศวกรคอมพิวเตอร์

วิธีการบริหารคน

วิศวกรคอมพิวเตอร์ยังคงพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เลียนแบบมนุษย์ ในอนาคตหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา ทั้งในส่วนของการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

ท่ามกลางโลกที่หมุนไปข้างหน้า เราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น จากการ หางานทำ การประกอบอาชีพการงานที่ได้ตัดสินใจเลือก และเนื่องจากเราต้องอยู่กับหน้าที่การงานที่เราได้ตัดสินใจเลือกไปตลอดชีวิตการเลือกอาชีพการงานที่ตรงกับความชอบ ความถนัด และความสามารถของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการจะมีส่วนช่วยดึงศักยภาพของเรามาใช้ได้อย่างเต็มที่ และการติดตามความเป็นไปของโลกอยู่เสมอจะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถที่จะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ได้

ข้อมูลอ้างอิง

10 อาชีพที่จะฮอตฮิตที่สุดในอนาคต/10 อาชีพอะไรที่จะสาบสูญไป. OKnation.สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2560 จาก
oknation.nationtv.tv/blog/JOMMAND221/2010/04/20/entry-2

10 อาชีพมาแรงในปี 2020. We By The Brain. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2560 จาก
ww w.webythebrain.com/article/10-rising-star-career-in-2020

10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย. ครูบ้านนอก. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2560 จาก
ww w.kroobannok.com/79488

กระแสการขาดแคลนพลังงาน คิดค้นพลังงานทดแทน มีอนาคตแน่นอน. Eduzones.
http s://blog.eduzones.com/wiriya/7203

หางานทำ