หางานทำ.com

เว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณมีไอเดียในการสร้างรายได้ด้วยตัวคุณเอง และช่วยให้การหางานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น . . . เรื่องงานและรายได้จะไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไป – หางานทำ.com

ผู้ ส มั ค ร ง า น

ประกาศหางาน

รายละเอียดบริษัท (ผู้ว่าจ้าง)

• บริษัท

• เบอร์ติดต่อ

• ที่อยู่

• อีเมลล์


รายละเอียดงาน

• หมวดหมู่งาน*

• ตำแหน่งงาน*

• อัตราที่รับ*
• ประเภทงาน*

• เงินเดือน*

• วันหยุด*

• เวลาทำงาน*


สถานที่ปฏิบัติงาน

• จังหวัด*

• อำเภอ*

• การเดินทาง*

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัครงาน กรุณาระบุสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ กับสถานที่ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) หรือระบุสายรถเมล์ที่ผ่านสถานที่ประกอบการ และระบุการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจในการเดินทางมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดงาน

• หน้าที่รับผิดชอบ*

• สวัสดิการ*

• สวัสดิการอื่นๆ*