คนหางานทำ 6 ประเภท ที่คุณต้องรู้ อาชีพที่ใช่ ต้องมากับนิสัยที่เหมาะสม!

0
1686
หางานทำ

คนหางานทำ 6 ประเภท ที่คุณต้องรู้ อาชีพที่ใช่ ต้องมากับนิสัยที่เหมาะสม!

คนหางานทำ 6 ประเภท ที่คุณต้องรู้ อาชีพที่ใช่ ต้องมากับนิสัยที่เหมาะสม! แน่นอนว่าการทำงานถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา การที่ตัดสินใจเลือกงานทำจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเรา บางคนต้องประกอบอาชีพที่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีความชอบเลย ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องเลือกอาชีพตามที่พ่อแม่ต้องการ เลือกเพราะได้เงินเดือนสูง หรือจำเป็นต้องเลือกเพราะไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอื่นได้ และมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอาชีพอะไร

เนื่องจากเราต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไปการทำงาน และเราอาจจะทำงานนั้นอย่างไม่มีความสุขและไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ได้ หากงานที่เราทำเป็นที่ไม่เหมาะกับนิสัย ความชอบ ความถนัดของตัวเรา ฉะนั้นสำหรับนักศึกษาที่กำลังตัดสินใจเลือกอาชีพ และบุคคลที่กำลังมองหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง

การได้รู้ว่าตนเองนั้นมีนิสัยแบบใดเหมาะที่จะทำงานประเภทไหน จึงเป็นความรู้ที่ควรค่าแก่การพิจารณาไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่เราจะเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้รับความสุข ความสำเร็จจากงานที่ทำ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลที่ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจดังต่อไปนี้ — คนหางานทำ

คนหางานทำนิสัยแบบที่ 1 จริงจัง จริงใจ

คนหางานทำ

คนหางานทำ คนที่มีนิสัยในแบบที่ 1 จะไม่ชอบการเข้าสังคมและการเป็นจุดสนใจของผู้อื่น ค่อนข้างขี้อาย ขี้เกรงใจ มีความถ่อมตน ไม่ค่อยสนใจความคิดของผู้อื่นนัก แม้จะดูขาดทักษะในการคบหาสมาคม แต่ก็มีความจริงใจ หนักแน่น มีอารมณ์มั่งคงไม่ท้อถอยกับอะไรง่ายๆ ไม่ชอบเรื่องเพ้อฝันและจะไม่ออกนอกระบบนัก

อาชีพคนหางานทำแบบที่ 1 ที่เหมาะสม

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 1 มีความเหมาะสมกับอาชีพ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องยนต์ ช่างฟิต ช่างฝีมือ นักกายภาพบำบัด ครูฝึกกีฬา สถาปนิก นักบิน สัตวแพทย์ รวมทั้งอาชีพทางเกษตรกรรม ป่าไม้ เช่น นักประมง นักป่าไม้

นิสัยคนหางานทำแบบที่ 2 ช่างคิด ช่างวิเคราะห์

คนหางานทำ

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 2 จะเป็นคนที่ช่างสังเกต มีความสนใจใคร่รู้ ชอบการค้นคว้า ชอบการคิดวิเคราะห์ จะไม่รีบเชื่อโดยทันที มีการแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีหลักการและเหตุผลและมักแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ชอบคิดมากกว่าที่จะลงมือทำ มีความละเอียดรอบคอบ ชอบที่จะอยู่คนเดียว ไม่ชอบพึ่งพาใคร และค่อนข้างอนุรักษนิยม

อาชีพคนหางานทำแบบที่ 2 ที่เหมาะสม

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 2 มีความเหมาะสมกับอาชีพ งานบัญชี การเงิน นักคณิตศาสตร์ นักเคมี เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค แพทย์จิตแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักวางแผน นักวิจัย นักธรณีวิทยา นักดาศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ นักสมุทรศาสตร์

นิสัยแบบที่ 3 คนหางานทำอารมณ์ศิลปิน

คนหางานทำ

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 3 จะเป็นคนที่มีลักษณะค่อนข้างซับซ้อน ชอบทำตามอารมณ์ ชอบแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง รักชีวิตอิสระ ไม่ชอบขึ้นอยู่กับใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบอยู่ตามลำพัง มีจิตใจอ่อนไหว ช่างคิดช่างฝัน และไม่ชอบการทำงานที่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด

คนหางานทำนิสัยแบบนี้อาชีพที่เหมาะสม

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 3 มีความเหมาะสมกับอาชีพที่เป็นผู้ให้ความบันเทิง พิธีกร นักร้อง นักแสดง ผู้กำกับ นักเขียน นักเขียนบทภาพยนตร์ นักเขียนบทละคร นักประพันธ์ นักแปล นักหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าว ดีเจ นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา ครูสอนดนตรี ครูสอนศิลปะ นางแบบ ช่างภาพ สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร นักออกแบบ ดีไซน์เนอร์ นักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์

คนหางานทำนิสัยแบบที่ 4 ชอบช่วยเหลือ

คนหางานทำ

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 4 จะเป็นคนที่ชอบการคนหาสมาคม ชอบที่จะพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่น ชอบที่จะช่วยเหลือ ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้อื่น ใช้ทักษะทางภาษาได้ดี มีความเข้าใจผู้อื่น มีความเมตตาและสงสารผู้อื่นอยู่เสมอ มักใช้ความรู้สึกในการแก้ปัญหามากกว่าเหตุผล ร่าเริง มีความรับผิดชอบ

อาชีพที่คนหางานทำแบบที่ 4 เหมาะสม

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 4 มีความเหมาะสมกับอาชีพที่ให้การบริการทุกประเภท นักสังคมสงเคราะห์ ทูต ล่าม มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงแรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นางพยาบาล ช่างเสริมสวย ครู อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา นักจิตวิทยา นักรัฐศาสตร์

นิสัยแบบที่ 5 คนหางานทำที่ชอบเป็นนักพูดโน้มน้าวใจ

คนหางานทำ

คนหางานทำที่มีนิสัยในแบบที่ 5 จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก แคล่วคล่องว่องไว รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่กลัวการโต้แย้ง มีทักษะในการพูด การเจรจา ชอบพูดโน้มน้าวชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตามตน หากมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว คนแบบที่ 5 จะต้องเข้าไปบงการผู้อื่นอยู่เสมอ ชอบวางแผน รักอิสระ เกลียดการถูกบังคับ

อาชีพคนหางานทำแบบนี้ที่เหมาะสม

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 5 มีความเหมาะสมกับอาชีพที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอ พนักงานขาย นักประชาสัมพันธ์ วิทยากร พิธีกร นักขายประกัน นักการเมือง ผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ ข้าราชการ นักรัฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยตลาด ผู้จัดการธนาคาร นักธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ทำงานสำนักจัดหางาน

นิสัยคนหางานทำแบบที่ 6 คนเจ้าระเบียบ

คนหางานทำ

คนที่มีนิสัยแบบที่ 6 จะเป็นคนมีระเบียบ ชอบทำตามแบบแผนที่วางไว้ ไม่ชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบ จะทำงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้ทำ มีความอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีความละเอียดในการทำงาน ชอบงานเกี่ยวกับตัวเลข งานธุรการ ชอบการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ ควบคุมอารมณ์ได้ดี

อาชีพคนหางานแบบนี้ที่เหมาะสม

คนที่มีนิสัยในแบบที่ 6 มีความเหมาะสมกับอาชีพ นักบัญชี เลขานุการ เสมียน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานธนาคาร แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ พนักงานสินเชื่อ นักเศรษฐศาสตร์ งานเกี่ยวกับเอกสาร งานฟรีแลนซ์

หวังว่าคงจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้ตรงกับนิสัยความถนัดของตัวเองกันนะครับ แต่สำหรับบางท่านที่อาจต้อง หางานทำ ต้องประกอบอาชีพที่ตัวเองอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบ ก็ขอให้แต่ละท่านมองให้ออกถึงคุณค่าและความสำคัญของงานที่ท่านทำ อาชีพทุกๆอาชีพต่างก็มีความสำคัญและมีความหมายด้วยกันทั้งนั้น และหากท่านไม่ได้ทำงานที่รักก็ขอให้รักงานที่ทำ

ข้อมูลอ้างอิง

นิสัยแบบนี้ เหมาะกับงานแบบไหน ไขข้อข้องใจให้ใช่กับตัวคุณ. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2560 จาก
https://money.kapook.com/view119876.html

ลักษณะนิสัยกับอาชีพครับ. Dek-D.com. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2560 จาก
https://www.dek-d.com/board/view/622482

เลือกอาชีพอย่างไร ให้เหมาะกับบุคลิกภาพ. จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2560 จาก
https://th.jobsdb.com › … › บทความผู้หางาน › เทคนิคหางาน

หางานทำ